Basisinformatie

Wat is de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie ?

De Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie is een publiekrechtelijke rechtspersoon. De Orde heeft haar zetel in het Justitiepaleis, Poelaertplein, te 1000 Brussel.

Samenstelling

De advocaten bij het Hof van cassatie vormen samen de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie(art. 480 van het Gerechtelijk Wetboek). Zij wordt ook wel de balie bij het Hof van Cassatie of de cassatiebalie genoemd.

Het aantal advocaten bij het Hof van Cassatie wordt, na advies van het Hof van Cassatie, vastgesteld bij koninklijk besluit (art. 478 van het Gerechtelijk Wetboek). Het aantal is thans bepaald op twintig (Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998).

Advocaten bij het Hof van Cassatie worden benoemd door de Koning uit een lijst van drie kandidaten, die wordt opgemaakt door een uit advocaten, magistraten en universiteitsprofessoren samengestelde adviescommissie. De kandidaten moeten ten minste tien jaar bij de balie ingeschreven geweest zijn en geslaagd zijn voor het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (de artikelen 478 en 478bis van het Gerechtelijk Wetboek). Zie over dat examen het tabblad Opleiding in de cassatietechniek en -procedure.

Alvorens een advocaat bij het Hof van Cassatie zijn ambt aanvaardt, legt hij (nogmaals) de voor alle advocaten voorgeschreven eed af voor het Hof van Cassatie (Gerechtelijk Wetboek, art. 478).

Stafhouder en raad (art. 480 van het Gerechtelijk Wetboek)

De leiding van de cassatiebalie berust bij het hoofd van de Orde, dat de titel van stafhouder voert. De stafhouder wordt bijgestaan door een raad die uit vijf leden bestaat, de stafhouder inbegrepen.

De samenstelling van de raad van de Orde ziet er voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 als volgt uit:

Stafhouder Mr Jacqueline Oosterbosch
Leden Mr Paul Wouters
Mr Bruno Maes
Mr Paul Lefebvre
Mr Caroline De Baets

Secretariaat

Het secretariaat van de Orde bevindt zich op de tweede verdieping van de westvleugel van het Justitiepaleis, aan het einde van de gang tegenover de bibliotheek van het Hof van Cassatie. Het secretariaat is elke dag bemand van 9 tot 12 uur. Contact nemen met de Orde gebeurt via de secretaris van de cassatiebalie:

Telefoon : 02/508.67.46
Fax : 02/519.84.55
E-mail : cass@advocass.be

Secretaris van de cassatiebalie: de heer Pierre Buyle