Justitiepaleis in Brussel

De koepel van het justitiepaleis in Brussel, waar het Hof van Cassatie zitting houdt.

DE BALIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE

Voor heel België heeft de wet voorzien in één Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie die los staat van de andere orden van advocaten en dus niet behoort tot de Orde van Vlaamse Balies (OVB) noch tot Avocats.be, voorheen “Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG)”.

De advocaten bij het Hof van Cassatie zijn beperkt in aantal en gespecialiseerd in de cassatieprocedure. Omdat de inleiding van een zaak en de behandeling ervan voor het Hof van Cassatie gepaard gaat met een bijzondere techniek, heeft de wetgever er de voorkeur aan gegeven de behandeling van dat soort zaken toe te vertrouwen aan advocaten die daartoe specifiek zijn opgeleid. Zij zijn de enigen die de partijen mogen vertegenwoordigen voor het Hof van Cassatie in burgerlijke, handels-, sociale en tuchtzaken. Die regeling is hoofdzakelijk ingegeven door de zorg voor een goede werking van het Hof van Cassatie zelf, maar beoogt evenzeer de rechtzoekenden te vrijwaren van inhoudelijk of vormelijk kansloze procedures voor het Hof.

Om cassatieberoep in te stellen of om op een voorziening in cassatie te antwoorden, dienen strikte termijnen te worden nageleefd en dat zowel in burgerlijke, handels-, sociale en tuchtzaken als in straf- of fiscale zaken (voor deze laatste twee soort zaken is een beroep op een advocaat bij het Hof van Cassatie niet verplicht). Het is dan ook altijd noodzakelijk de advocaat zo vlug mogelijk te raadplegen, en niet te wachten tot de termijn is ingegaan. Een zaak kan nooit grondig bestudeerd worden als dat overhaast moet gebeuren.

Onder het tabblad Vademecum – FAQ vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen in verband met de procedure voor het Hof van Cassatie en alle mogelijke aspecten van de rol die de advocaten bij het Hof van Cassatie daarin spelen.

ENKELE SFEERBEELDEN

Justitiepaleis in Brussel

De koepel van het justitiepaleis in Brussel, waar het Hof van Cassatie zitting houdt.

Justitiepaleis in Brussel

Justitiepaleis in Brussel

Justitiepaleis in Brussel

Justitiepaleis in Brussel

Justitiepaleis in Brussel

Met behulp van de tabbladen krijgt u toegang tot

– de Basisinformatie over de cassatiebalie (samenstelling en coördinaten, opleiding, gerechtskosten, lexicon van termen eigen aan de cassatieprocedure, geschiedenis),

– het Tableau van de cassatiebalie, d.w.z. de lijst met de coördinaten van haar leden,

– een Vademecum (FAQ) met een antwoord op vaak gestelde vragen over cassatie,

– een Extranet dat toegang verleent tot een deel van de website dat voorbehouden is aan de leden van de balie bij het Hof van Cassatie en aan wie daartoe een tijdelijk paswoord kreeg.

Contactgegevens